Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Jaké Vaše osobní údaje a proč zpracovávám?

Jedná se vždy pouze o Vaše kontaktní údaje v podobě Vašeho jména, příjmení a telefonního čísla a e-mailu a to zejména proto, abych Vám mohla řádně poskytovat své služby, a informovat Vás v případě jakýchkoliv změn v dohodnutém termínu či novinkách.

 

Jaký mám právní důvod ke zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je (i) plnění zákonných povinností vůči, finančnímu úřadu případně dalším institucím (ii) oprávněný zájem spočívající v řádném zajištění poskytování služeb a v podobě přímého marketingu.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a komu údaje předávám?

Správcem Vašich osobních údajů jsem pouze já, tedy Vladimíra Strnadová a Vaše údaje s nikým nesdílím, vyjma mých zákonných povinností.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracovávám?

Veškeré údaje zpracovávám pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, resp. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, poté je neprodleně likviduji.

 

Jaká máte práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, zároveň máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.